W związku z nasilającymi się nieprawdziwymi plotkami niesionymi przez osoby trzecie nam nieprzychylne zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem.